Pogoji poslovanja

Prosimo, natančno preberite naslednje splošne pogoje spletne trgovine Golden-ghee.com, saj vas zavezujejo ob vstopu v našo spletno trgovino.

Splošni pogoji so brez izjeme veljavni na vseh straneh spletne trgovine. Če se ne strinjate s ponujenimi pogoji, vas prosimo, da ne obiščete in kupite izdelek preko naše spletne trgovine. Šteje se, da ste seznanjeni s celotno vsebino Splošnih pogojev in se strinjate s ponujenimi pogoji brez omejitev z vsakim ogledom ali transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine. V prihodnosti vas do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev zavezujejo ti splošni pogoji ob vsakem ogledu ali vsaki transakciji, izvedeni na našem spletnem mestu.

Zavod za zdravo življenje ima pravico kadar koli spremeniti obstoječe pogoje s posodobitvijo te objave. Vse take spremembe so zavezujoče za vas in bodo dostopne vsem v njihovi najnovejši in veljavni različici. Spremembe veljajo od trenutka objave.

Zavod za zdravo življenje se zavezuje, da bo poslovanje elektronskega poslovanja na Golden-ghee.com v skladu z veljavno zakonodajo.

Zavod za zdravo življenje se ne zavezuje k popolnosti in pravilnosti podatkov na spletnih mestih za elektronsko poslovanje, prav tako se ne zavezuje k popolnosti in pravilnosti besedilnega, slikovnega in zvočnega gradiva.

Zavod za zdravo življenje ni preveril vseh strani, povezanih s to spletno stranjo, zato ni odgovoren za vsebino katerega koli zunanjega ali drugega spletnega mesta, ki je na kakršen koli način povezan s to spletno stranjo. Z vsemi svojimi povezavami do drugih spletnih mest ali spletnih mest sami nosite celotno tveganje. Vsi uporabniki vse objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Šteje se, da je vsa komunikacija med kupcem in podjetjem Zavod za zdravo življenje v elektronski obliki opravljena v pisni obliki in ima pogodbo.

Spletna trgovina Golden-ghee.com je odprta 24 ur na dan, vse dni v letu. Zaradi nepredvidenih tehničnih ali drugih razlogov višje sile poslovanje s pomočjo naše spletne trgovine ali celo dostop do nje včasih ni mogoč. Zato si Zavod za zdravo življenje pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh Izdelkov ali omeji ali začasno ustavi dostop do spletne trgovine za določeno ali nedoločeno časovno obdobje ali kako drugače omejiti ali začasno ustaviti delovanje Spletne trgovine.

Nakup v spletni trgovini ali kateri koli drug prenos osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo pravno sposobnim osebam, starejšim od 18 let, druge osebe pa morajo za kakršne koli podatke pridobiti zakonito soglasje staršev ali skrbnika.

ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovornen za kakršnekoli poškodbe vaše računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter viruse, ki bi lahko prizadeli vašo opremo, zaradi vašega obiska strani, njene uporabe ali brskanja po njej, ali vašega prenosa kakršnihkoli materialov, podatkov, besedil, slik in video ali avdio zapisov iz te strani.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.

ekolosko gorski brez laktoze harmonizirano brez kazeina alkimisticni popravki
trocan postavitev rocno ustvarjeno tesla pristop vsi koraki po starinsko holisticno opolnomocen stainer zavest
kuhano na ognju rast brez eu sredstev odtisi orodij zvoka vodna in kotodama geometrija kuhano v kristalnih skledah opremljeni z solarno energijo


"Zlati Ghee - esenca narave.
"

Nakup preko paypal